Systémy tlakového vzduchu

Systémy tlakového vzduchu dokáže regulovat množství dodávaného vzduchu a udržuje jeho stálou úroveň nezávisle na změně vstupního tlaku. Oblastí použití je svařování, broušení v prašném prostředí, stavební a potravinářský průmysl.

.

CleanAIR® Pressure Flow Master

může regulovat množství vzduchu přicházejícího z centrálního rozvodu stlačeného vzduchu nebo kompresoru a udržuje jej na konstantní úrovni bez ohledu na změny vstupního tlaku.

Oblast použití
Automobilový průmysl – svařování, broušení, úpravy povrchů, těžké průmyslové provozy, chemický průmysl, laboratoře.

CA Pressure

CleanAIR® Pressure

CleanAIR® Pressure je základní verze systému tlakového vzduchu, který reguluje množství dodávaného vzduchu a udržuje jej na konstantní úrovni bez ohledu na změny vstupního tlaku (vstupní tlak musí být mezi 0,4 – 1 MPa).

Oblast použití
Svařování, broušení, úpravy povrchů . Prašné průmyslové prostředí, automobilový průmysl, Těžké průmyslové provozy, stavebnictví a potravinářský průmysl.

CleanAIR® Pressure For Mask

V kombinaci s celoobličejovou maskou Shigematsu GX02 a filtrem P R SL s dvěma závity poskytuje maska CleanAIR® Pressure For Mask nejvyšší úroveň ochrany pro práci ve zvláště toxických prostředích po dlouhou dobu.

Oblast použití
Prašné průmyslové prostředí, stavebnictví, potravinářský průmysl, uzavřené nádrže, tunely.

CleanAIR® Conditioner

Filtrační stanice zajišťuje dodatečnou filtraci stlačeného vzduchu všude tam, kde kvalita dodávaného vzduchu nedosahuje požadavků normy EN 12021. Vysokokapacitní kombinovaný filtr uvnitř kondicionéru odstraňuje tuhé částice, olejovou mlhu a nepříjemné zápachy, které mohou být přítomny v rozvodném systému stlačeného vzduchu. Kondicionér může dodat dostatečné množství filtrovaného vzduchu pro dva pracovníky najednou.

Oblast použití
Svařování, broušení, úpravy povrchů. Prašné průmyslové prostředí, automobilový průmysl, těžké průmyslové provozy, stavebnictví a potravinářský průmysl.

CleanAIR® Pressure ARES II

může regulovat množství vzduchu z centrálního rozvodu stlačeného vzduchu nebo kompresoru a udržuje jej na konstantní úrovni bez ohledu na změny vstupního tlaku.
Tento systém je kompatibilní pouze se svářečskou kuklou CleanAir® ARES II.

Oblast použití
Svařování, broušení, povrchové úpravy, prašné průmyslové prostředí, automobilový a lodní průmysl, stavební a potravinářský průmysl.