Ochranné přilby

Ochranné přilby CleanAir® nabízí ochranu hlavy při práci v různých průmyslových prostředích. Všechny naše ochranné přilby jsou vybaveny rozvodem vzduchu, který ve spojení s filtračně ventilační jednotkou nabídne ochranu dýchacích cest.

Ochranná přilba CA-4

Ochranná přilba CA-4 kombinuje ochranu dýchacích orgánů s ochranou hlavy, obličeje a uší. Široký, panoramatický zorník s úpravou proti zamlžení zajišťuje dobrou prostorovou orientaci. Přilbu je možné vybavit dodatečným vyklápěcím zorníkem z polykarbonátu nebo acetátu.

Oblast použití

  • Prašné provozy vyžadující ochranu hlavy bez nutnosti ochrany krku a ramen
  • Pracoviště s nízkými požadavky na chemickou odolnost
  • Těžké průmyslové provozy – broušení, úpravy povrchů
  • Stavebnictví

   

Ochranná přilba CA-40GW s brusným a svářečským štítem

Kombinace brusného, svářečského štítu v kombinaci s bezpečnostní přilbou a integrovaným systémem rozvodu vzduchu. Zajišťuje ochranu hlavy, dýchacích cest, zraku, obličeje a sluchu. Své uplatnění najde jako ochrana při svařování v náročných průmyslových podmínkách.

Oblast použití 

  • Vhodná pro většinu svářečských metod v náročném průmyslovém prostředí
  • Automobilový průmysl, loděnice, stavebnictví

    

Ochranná přilba CA-40G s brusným štítem

Tato přilba představuje kombinaci brusného štítu a ochranné přilby s integrovaným systémem rozvodu vzduchu. Zajišťuje ochranu hlavy, dýchacích cest, zraku, obličeje a sluchu. Své uplatnění najde jako ochrana při svařování v náročných podmínkách.

Oblast použití
Vysoce náročná prostředí – broušení a další druhy povrchových dokončovacích operací, Automobilový průmysl, loděnice, stavebnictví

   

Ochranná přilba CA-40GW s brusným a svárečským štítem

Kombinace brusného a svářečského štítu s bezpečnostní přilbou s integrovaným systémem rozvodu vzduchu. Zajišťuje ochranu hlavy, dýchacích cest, zraku, obličeje a sluchu. Své uplatnění najde jako ochrana při svařování v náročných
průmyslových podmínkách.

Oblast použití

  • Most demanding industrial environments – wherever it is necessary to perform preparatory work (clamping, positioning, transport) or where welding is immediately followed by further surface adjustments (grinding, cleaning, etc.)
  • Automotive industry, shipbuilding, building construction

    

 

HLAVA SVAŘOVÁNÍ ZRAK A OBLIČEJ SLUCH DÝCHÁNÍ