Záruční podmínky

MALINA – Safety Záruční podmínky

MALINA – Safety garantuje, že naše výrobky jsou bez vad materiálu a zpracování při normálním používání a údržbě po dobu záruční, která je níže uvedena.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození způsobené abnormálním použitím, nesprávným použitím, zneužitím, zanedbáním či nehodou, přírodní katastrofou, jakoukoli neoprávněnou demontáží, opravou nebo úpravou.

MALINA – Safety není zodpovědná za žádné nepřímé škody, jako je ztráta zisku, odstávku práce atd.

Výrobky musí být používány v souladu s příslušnými pokyny výrobce. Záruka může být úspěšně nárokována pouze za předpokladu, že byly dodrženy pokyny uvedené v příslušné uživatelské příručce a výrobek byl řádně udržován.

Doba záruky

Na všechny výrobky MALINA – Safety (kromě baterií) je standardní záruka po dobu 12 měsíců od data odeslání ze skladu společnosti MALINA – Safety, do vrácení zboží  zpět do společnosti MALINA – Safety.

Na baterie je záruka 6 měsíců od data odeslání ze skladu společnosti MALINA – Safety, do vrácení zboží zpět do MALINA – Safety.

Nárok na záruku

Pro uplatnění reklamace je nutné odeslat vadný výrobek výrobci s reklamačním protokolem, který obsahuje popis poruchy.

Postup a požadavky

Reklamační protokol se vyplňuje okamžitě po objevení závady. Datum přijetí reklamace v MALINA – Safety bude zaznamenáno jako datum vrácení zboží za účelem přehledné evidence doby záruky.

Nárok na reklamaci bude vyhodnocen po převzetí vadného produktu ve společnost MALINA – Safety.

Výrobek dodaný do firmy musí být řádně zabalen, aby se zabránilo poškození při přepravě a poštovné je předem uhrazeno na náklady kupujícího.

Balík MUSÍ obsahovat úplný reklamační protokol, který obsahuje popis poruchy.

MALINA – Safety opraví nebo nahradí jakoukoli vadnou část svého výrobku, která se ukázala být předmětem reklamace do 30 dnů od obdržení výrobku do našeho závodu v Jablonci.

Není-li přiložen reklamační protokol, reklamace se nepovažuje za oficiální a může být vrácena zpět zákazníkovi.

 

Download PDF