Filtry

Ucelený výrobní program kanystrových filtrů CleanAIR®   nabízí uživatelům široké možnosti výběru filtrů pro většinu průmyslových aplikací, farmaceutický průmysl, laboratoře i zemědělství. Filtry jsou dodávány se standardním připojovacím závitem EN 148-1.

Pokud potřebuje pomoc při výběru správného filtru proti škodlivým látkám, prosím použijte náš Filter Guide (v sekci Ke stažení).

Filtry proti částicím
Zachycují široké spektrum pevných částic ve formě kapalných i pevných aerosolů jako je prach, dým, kouř, vlákna, bakterie, viry a radioaktivní částice. Certifikace: EN 143, EN 12941, EN 12942
Protiplynový filtr
Poskytují ochranu před škodlivinami ve formě plynů a par EN 14387, EN 12941, EN 12942
Kombinované filtry
Poskytují ochranu před kombinací škodlivin ve formě plynů, par i pevných částic. EN 14387, EN 12941, EN 12942

TYPY PROTIPLYNOVÝCH FILTRŮ – PŘÍKLADY POUŽITÍ

Typ: A • Barevné značení:
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C Hlavní skupinou těchto látek jsou uhlovodíky (např: toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlorethylen, tetrachlormetan), organická rozpouštědla a ředidla (benzín, petrolej, nafta, minerální terpentýn, etylenglykol, metylisobutylketon, isobutanol a další.)

Typ: AX • Barevné značení:
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu nižším než 65 °C Mezi tyto látky s nízkým bodem varu patří např. aceton, acetaldehyd, akrylaldehyd, butan, butadien, dietyleter, dichloreter, dichlormetan, etylenoxid, metanol, trichlormetan, vinylchlorid

Typ: B • Barevné značení:
Oblast použití: anorganické plyny a páry jako například fluór, chlór, sirovodík, kyanovodík, bromovodík, chlorovodík nebo peroxid vodíku.

Typ: E • Barevné značení:
Oblast použití: kyselé plyny a páry (např. oxid siřičitý, kyselina sírová, kyselina chlorovodíková, kyselina mravenčí, fluorovodík.

Typ: K • Barevné značení: 
Oblast použití: amoniak a organické aminy (např. metylamin, etylamin, dimetylamin).

Typ: Hg-PSL • Barevné značení: 
Oblast použití: Výpary rtuti a její sloučeniny (vždy dodáván jako kombinovaný filtr s filtrem proti částicím P3)

Částicové filtry

Typ: P3 • Barevné značení:      
Dimensions: průměr / výška : 110 mm / 50 mm; Hmotnost: 90 g
Objednávací číslo: 50 00 48

Typ: P3 se dvěma závity RD40×1/7“ • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 65 mm; Weight: 130 g
Připojení: Vstup RD40×1/7“, Výstup RD40×1/7“ (samice)
Oblast použití: pevné částice ve formě kapalných i pevných aerosolů (prach, vlákna, toxické i netoxické dýmy, bakterie, viry, radioaktivní částice)
Objednávací číslo: 50 02 48

PROTIPLYNOVÉ FILTRY

Typ: A2 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 78 mm; Hmotnost: 265 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C
Objednávací číslo: 50 01 56

Typ: B2 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 78 mm; Hmotnost: 400 g
Oblast použití: anorganické plyny a páry
Objednávací číslo: 50 01 61

Typ: K2 • Barevné značení: 
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 78 mm; Hmotnost: 265 g
Oblast použití: amoniak a organické aminy
Objednávací číslo: 50 01 59

Typ: A2B2 • Barevné značení: 
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 78 mm; Hmotnost: 400 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C a anorganické plyny a páry
Objednávací číslo: 50 01 58

Typ: A2B2E2 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 78 mm; Hmotnost: 400 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším
než 65 °C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry
Objednávací číslo: 50 01 63

Typ: A2B2E2K2 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 78 mm; Hmotnost: 400 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy
Objednávací číslo: 50 01 69

KOMBINOVANÉ FILTRY

Typ: A2P3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 325 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem
varu vyšším než 65 °C, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 57

Typ: A1P3 – filtr s nízkou sorpční kapacitou – třída 1
Filtr není vhodný pro použití při vysokých koncentracích škodlivých plynů • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 295 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem
varu vyšším než 65 °C, pevné částice
Objednávací číslo: 50 03 57

Typ: A3AXP3 – filtr s vysokou sorpční kapacitou – třída 3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 158 mm, Hmotnost: 635 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu nižším než 65 °C, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 70

Typ: B2P3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška : 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 400 g
Oblast použití: anorganické plyny a páry, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 62

Typ: K2P3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 400 g
Oblast použití: amoniak a organické aminy, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 60

Typ: A2B2P3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 425 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším
než 65 °C a anorganické plyny a páry, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 67

Typ: A2B2E2P3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 400 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než
65 °C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 64

Typ: A1B1E1P3 – filtr s nízkou sorpční kapacitou – třída 1
Filtr není vhodný pro použití při vysokých koncentracích škodlivých plynů • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 280 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než
65 °C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, pevné částice
Objednávací číslo: 50 03 64

Typ: A2B2E2K2P3 • Barevné značení: 
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 400 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy, pevné částice
Objednávací číslo: 50 01 68

Typ: A2B2E2K2HgP3 • Barevné značení:
Rozměry: průměr / výška: 110 mm / 95 mm, Hmotnost: 425 g
Oblast použití: organické plyny a páry s bodem varu vyšším než 65 °C, anorganické plyny a páry, kyselé plyny a páry, amoniak a organické aminy, výpary rtuti, pevné částice.
Objednávací číslo: 50 01 66

Důležitá poznámka:

Kanystrové filtry nejsou kompatibilní s FVJ jednotkami CleanAIR® AerGO®CleanAIR® Basic – více informací naleznete na stránkách produktu.