Ochrana osobních údajů

Naše společnost je správcem osobních údajů. Zpracováváme osobní údaje v následujících oblastech:

  1. Mzdová agenda – zpracování os. údajů na základě příslušné legislativy
  2. Fakturace – zpracování os. údajů na základě příslušné legislativy
  3. Personální agenda – zpracování os. údajů na základě oprávněného zájmu společnosti
  4. Smluvní vztahy – zpracování os. údajů na základě oprávněného zájmu společnosti
  5. Obchodní kontakty – zpracování os. údajů, které společnosti poskytly fyzické osoby za účelem budoucího kontaktování v rámci standardních obchodních vztahů společnosti, např. formou vizitky, informací zaslaných emailem atd.
  6. Ostatní – zpracování os. údajů na základě uděleného souhlasu, jedná se např. o doplňující os. údaje pro personální záležitosti společnosti atd.

Zásady ochrany osobních údajů pro uživatele aplikace CleanAIR Link:
Naše společnost vyvíjí a poskytuje k užívání mobilní aplikaci sloužící k bezdrátové správě a nastavení filtračně ventilačních jednotek CleanAIR.
Aplikace nenačítá, neshromažďuje, nepoužívá a nesdílí žádné osobní údaje uživatele.

V případě dotazů na téma zpracování osobních údajů naší společností se obracejte na emailovou adresu GDPR@clean-air.cz