Plynulost dodávek CleanAIR®

V souvislosti s šířením nového koronaviru 2019-nCoV a souvisejícím enormním nárůstem poptávky po prostředcích ochrany dýchacích cest upozorňujeme naše zákazníky na prodlužující se dodací termíny námi vyráběných systémů CleanAIR. Významná část naší produkce aktuálně směřuje státním institucím pověřeným prevencí rizik nebo i přímo do regionů bezprostředně ohrožených šířením koronaviru. Naše výrobní kapacity jsou aktuálně plně vytížené, a proto nejsme schopni zajistit dodací termíny, na které jste byli v minulosti zvyklí.

Vyvíjíme maximální úsilí k navýšení výrobních kapacit a zajištění plynulosti dodávek.

Děkujeme za pochopení.

CleanAIR team