Filters

Het complete productieprogramma van CleanAIR® filterbussen biedt een ruime keuze aan filters voor de meeste industriële toepassingen, farmaceutische industrie, laboratoria en landbouw. De filters worden geleverd met een standaard schroefdraadverbinding RD40 × 1/7″ conform EN 148-1.

Als u hulp nodig hebt bij het kiezen van het juiste filter op basis van schadelijke stoffen, gebruik dan de filterhandleiding (in de Downloads sectie).

Stoffilters
Deze vangen een brede selectie aan vaste stofdeeltjes in de vorm van vloeibare en vaste aerosolen op zoals stof, rook, vezels, bacteriën, virussen en radioactieve deeltjes. Certificering: EN 143, EN 12941, EN 12942
Gasfilters
Bieden bescherming tegen vervuiling in de vorm van gassen en dampen. EN 14387, EN 12941, EN 12942
Combinatiefilters
Bieden bescherming tegen een combinatie van vervuiling in de vorm van gassen, dampen en vaste deeltjes. EN 14387, EN 12941, EN 12942

Indeling van gasfilters – voorbeelden voor gebruik

Type: A • Kleurcode:
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C. De hoofdgroep van deze stoffen zijn koolwaterstoffen (bijvoorbeeld, tolueen, benzeen, xyleen, styreen, cyclohexaan, trichloorethyleen, tetrachloormethaan), organische oplosmiddelen en verdunners (benzine, kerosine, diesel, minerale terpentine, ethyleenglycol, methylisobutylketon, isobutanol, enz.).

Type: AX • Kleurcode:
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt lager dan 65 ° C. Stoffen met een laag kookpunt zijn bijvoorbeeld aceton, aceetaldehyde, acrylaldehyde, butaan, butadieen, diethylether, dichloorether, dichloormethaan, ethyleenoxide, methanol, trichloormethaan, vinylchloride.

Type: B • Kleurcode:
Toepassingsgebieden: anorganische gassen en dampen, bijvoorbeeld Fluor, chloor, waterstofsulfide, waterstofcyanide, waterstofbromide, waterstofchloride, waterstofperoxide.

Type: E • Kleurcode:
Toepassingsgebieden: zure gassen en dampen (bijvoorbeeld koolstofdioxide, zwavelzuur, zoutzuur, mierenzuur, waterstoffluoride).

Type: K • Kleurcode: 
Toepassingsgebieden: ammoniak en organische aminen (bijvoorbeeld methylamine, ethylamine, dimethylamine).

Type: Hg-PSL • Kleurcode: 
Toepassingsgebieden: kwikdamp en zijn verbindingen (altijd geleverd in combinatie met een filter tegen deeltjes P3).

Deeltjesfilters

Type: P3 • Kleurcode:      
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 50 mm; Gewicht: 90 g
Productcode: 50 00 48

Type: P3 met dubbele schroefdraad RD40×1/7“ • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 65 mm; Gewicht: 130 g
Aansluitingen: Ingang RD40×1/7“, uitgang RD40×1/7“ (inwendig schroefdraad)
Toepassingsgebieden: deeltjes in de vorm van vaste en vloeibare aërosolen (stof, vezels, giftige en niet-giftige dampen, bacteriën, virussen)
Productcode: 50 02 48

Gasfilters

Type: A2 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 78 mm; Gewicht: 265 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 ° C
Productcode: 50 01 56

Type: B2 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 78 mm; Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: anorganische gassen en dampen
Productcode: 50 01 61

Type: K2 • Kleurcode: 
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 78 mm; Gewicht: 265 g
Toepassingsgebieden: ammoniak en organische aminen
Productcode: 50 01 59

Type: A2B2 • Kleurcode: 
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 78 mm; Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C en anorganische gassen en dampen
Productcode: 50 01 58

Type: A2B2E2 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 78 mm; Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 ° C, anorganische en zure gassen en dampen.
Productcode: 50 01 63

Type: A2B2E2K2 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 78 mm; Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 ° C, anorganische gassen en dampen, zure gassen en dampen, ammoniak en organische amines
Productcode: 50 01 69

Combinatiefilters

Type: A2P3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 325 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 ° C, deeltjes.
Productcode: 50 01 57

Type: A1P3 – filter met lage sorptiecapaciteit – klasse 1
Filter is niet geschikt voor zeer hoge concentraties van vervuiling • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 295 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt hoger dan 65 ° C, deeltjes
Productcode: 50 03 57

Type: A3AXP3 – filter met hoge sorptiecapaciteit – klasse 3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 158 mm, Gewicht: 635 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt beneden 65 °C, deeltjes
Productcode: 50 01 70

Type: B2P3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: anorganische gassen en dampen, deeltjes
Productcode: 50 01 62

Type: K2P3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: ammoniak en organische aminen, deeltjes
Productcode: 50 01 60

Type: A2B2P3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 425 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C, anorganische gassen en dampen, deeltjes
Productcode: 50 01 67

Type: A2B2E2P3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden:organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C, anorganische gassen en dampen, zure gassen en dampen, deeltjes
Productcode: 50 01 64

Type: A1B1E1P3 – filter met lage sorptiecapaciteit – klasse1
Filter is niet geschikt voor zeer hoge concentraties van vervuiling • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 280 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C, anorganische gassen en dampen, zure gassen en dampen, deeltjes
Productcode: 50 03 64

Type: A2B2E2K2P3 • Kleurcode: 
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 400 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C, anorganische gassen en dampen, zure gassen en dampen, ammoniak en organische amines, deeltjes
Productcode: 50 01 68

Type: A2B2E2K2HgP3 • Kleurcode:
Afmetingen: diameter / hoogte: 110 mm / 95 mm, Gewicht: 425 g
Toepassingsgebieden: organische gassen en dampen met een kookpunt boven 65 ° C, anorganische gassen en dampen, zure gassen en dampen, ammoniak en organische amines, kwikverbindingen en dampen, deeltjes
Productcode: 50 01 66

Belangrijk:

Filterbussen niet in combinatie met PAPR units CleanAIR® AerGO® en CleanAIR® Basic -zie deze productpagina’s voor meer details.