garantiebepalingen en -voorwaarden

MALINA – Safety Garantieverklaring

MALINA – Safety garandeert dat haar producten bij normaal gebruik en onderhoud vrij zijn van defecten gedurende de hieronder vermelde garantieperiode.

De garantie is niet van toepassing op normale slijtage of schade als gevolg van abnormaal gebruik, verkeerd gebruik, misbruik, verwaarlozing of ongeval, natuurramp of ongeoorloofde demontage, reparatie of aanpassing.

MALINA – Safety is niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, zoals gederfde winst, stilstand van werken etc.

Producten moeten worden gebruikt in overeenstemming met de relevante instructies van de fabrikant. Garantie kan alleen succesvol worden geclaimd onder de voorwaarde dat de instructies in de betreffende gebruikershandleiding zijn gevolgd en het product correct is onderhouden.

Garantieperiode

Alle MALINA – Safety producten (behalve batterijen) worden gedekt gedurende een garantieperiode van 12 maanden vanaf de datum van verzending van MALINA – Safety totdat de geclaimde goederen terug zijn bij MALINA – Safety.

Batterijen kennen een garantieperiode van 6 maanden vanaf de datum van verzending van MALINA – Safety totdat de geclaimde goederen terug zijn bij MALINA – Safety.

Garantieclaim

Om een claim in te dienen, moet u het defecte product naar de fabrikant terugsturen met een retournota waarin de fout wordt omschreven.

Procedure en Vereisten

De retournota dient zo snel mogelijk na ontdekking van het defect te worden ingevuld. De datum van ontvangst van de defecte producten bij MALINA – Safety wordt geregistreerd als de retourdatum met het oogmerk op de garantieperiode.

De garantieclaim zal worden onderzocht na aankomst van het defecte product bij MALINA – Safety.

Het product moet op de juiste wijze worden verpakt om schade tijdens het transport te voorkomen en de transportkosten moeten door de koper vooruit worden betaald.

In het pakket MOET de ingevulde retournota bijgevoegd zijn met een gedetailleerde beschrijving van het probleem.

MALINA – Safety zal binnen 30 dagen na ontvangst in onze fabriek in Jablonec elk defect onderdeel van zijn product dat onder garantie valt repareren of vervangen.

Als de retournota niet is bijgevoegd, wordt de claim niet als officieel beschouwd en wordt het pakket teruggestuurd naar de klant.

 

Download PDF