Principes van filtratie

Het assortiment CleanAIR® filters biedt een brede selectie filters voor verschillende ademhalingstaken. De hoogwaardigste filtermedia en goed beheerde interne technologie voor de productie van filters garanderen voor u de hoogste kwaliteit. Onze filters zijn volledig EN goedgekeurd volgens de volgende normen: EN 143: 2001 / A1, EN 12941 / A2, EN 12942 / A2, EN 14387. Gecombineerde filters en stoffilters zijn gemarkeerd met “R” voor hergebruik. CleanAIR®-filters zijn vervaardigd met schroefdraad RD40x1 / 7 ” in overeenstemming met EN148-1.

Stoffilters vangen vaste en vloeibare aërosols (stof, rook, dampen, nevels, bacteriën, virussen en radioactieve deeltjes) – bevatten alleen het stoffilter.

Gasfilters bieden bescherming tegen gevaarlijke gassen en dampen – bevatten alleen  actieve kool.

Combinatiefilters bieden bescherming tegen zowel gasvormige als stofvormige verontreinigingen – bevatten beide lagen (zowel actieve kool als een stoffilter).

CleanAIR® filterbussen zijn gemaakt van zeer duurzaam plastic, de inhoud bestaat uit twee verschillende delen. Actieve kool verwijdert chemische middelen zoals gassen en dampen uit vervuilde lucht. P3 klasse filtermedia verwijdert vaste en vloeibare deeltjes uit de verontreinigde lucht.

Het principe van gas en damp filtratie

Actieve kool – activatie

Kool wordt geactiveerd door de structuur af te breken met stoom of chemicaliën. Dit creëert veel fijne kanalen, bekend als poriën, in de strucuur. Deze poriën zijn fijnkorrelig zodat de vervuilende moleculen erin kunnen dringen en zich hechten aan hun oppervlak.

Afhankelijk van het activeringsniveau heeft het actieve kool een actief inwendig oppervlak variërend van 750 m2 / g tot 1.600 m2 / g.

Actieve kolen kunnen zuivere kolen zijn (gebruikt voor A-type filters) of kolen geïmpregneerd met verschillende impregneermiddelen, die de kolen bijvoorbeeld oxiderende, zure of alkalische eigenschappen geven. Het zuiver actieve kool verwijdert veel geurstoffen uit de lucht, waaronder organische oplosmiddelen of gifstoffen – adsorptie. Bij sommige gewone gasvormige chemicaliën zoals cyaniden of ammoniak vindt echter slechte of helemaal geen adsorbtie plaats. Het actieve kool moet geïmpregneerd worden om deze gifstoffen te elimineren. Om dit te doen moet het grote interne oppervlak gecoat worden met reactanten voor deze gifstoffen – chemisorptie.

Een andere groep chemicaliën kan worden verwijderd met katalysatoren (bijvoorbeeld fosfines, enz.). In dit geval wordt de actieve kool bekleed met deze katalysatoren. De katalysator bevordert een chemische reactie zonder dat zijn eigenschappen veranderen. Dit wordt gedaan om de reactie te vergemakkelijken.

Het principe van stofdeeltjes filtratie

Het vermogen van het stoffilter om in de lucht zwevende deeltjes vast te houden, hangt af van de fysieke en mechanische eigenschappen van de filtermedia zoals onderschepping, inertiële impactie, diffusie en elektrostatische aantrekking. Het materiaal dat wordt gebruikt voor deeltjesfiltratie is gemaakt van platen van willekeurig geplaatste glasmicrovezels met een verschillende diameter van 1-10 μm.

Interceptie – kleine en lichte deeltjes kunnen langs de vezels worden gevoerd door de luchtstroom. Als het deeltje dicht bij de vezel komt botst het met de vezel, raakt gevangen en blijft eraan kleven. Hoe groter het deeltje des te effectiever de interceptie.

Inertiële impactie – op het moment dat de zwaardere deeltjes te traag en te groot zijn om de luchtstroom rond de vezel te volgen blijven deze stofdeeltjes hun oorspronkelijke pad volgen en raken daarom de vezel. De efficiëntie van de inertiële impactie neemt toe met de snelheid van de luchtstroom, de groter wordende deeltjes en de afnemende vezelafmeting.

Diffusie – deeltjes kleiner dan 1 μm volgen het pad van de luchtstroom langs vezels niet. Ze worden beïnvloed door de Browniaans beweging. Bij het aanraken van de vezel blijven ze eraan kleven. De mogelijkheid dat deze stofdeeltjes gevangen worden door het diffusieprincipe neemt toe met een afnemende snelheid van de luchtstroom en kleiner wordende deeltjes en vezels.

Elektrostatische aantrekking – kleinere deeltjes worden tegengehouden op de vezels door een zwakke elektrostatische kracht na contact met de vezel.

Filter classificatie

Stoffilters

Europese norm EN 143 definieert de volgende classificatie van stoffilters die kunnen worden bevestigd aan een gezichtsmasker (volgelaatsmasker of halfgelaatsmasker).

De gebruiksduur is hoofdzakelijk afhankelijk van de concentratie van verontreinigende deeltjes, vochtigheid en gebruikte luchtstroom. Stoffilters raken verstopt met stofdeeltjes en vocht. Vervang onmiddelijk het filter als het ademhalen zwaarder wordt.

Indien de filters gebruikt worden tegen radioactieve stoffen, bacteriën of virussen, wordt eenmalig gebruik aanbevolen !

Gasfilters